Problémové
chování 
  • Poradenství je určeno rodičům, kteří touží po tom, aby našli cestu, kterou se mají vydat pokud jeho dítě má problémy v oblasti chování (ADD, ADHD, záškoláctví, odmítání autority a jiné)

Trápí Vás to, že Vás Vaše dítě zlobí? ... Trápí Vás, že se Vaše dítě špatně chová?
Dítě ale zpravidla nezlobí proto, že by Vás chtělo trápit, nedělá to schválně.

  • Dítě změnit nemůžeme, ani jeho podstatu. Můžeme ale změnit jeho chování.
    Špatné není dítě, ale špatné může být jeho chování. Na tomto lze pracovat, a to je přesně to, co Vám mohu nabídnout.

Společně budeme na změně "jen" chování pracovat, hledat metody a přístupy, které se jako rodič můžete naučit a tímto Vaším učením dojdeme společně k očekávané změně, kterou hledáte.

 

„Projev chování člověka je obecně odrazem toho, jak se uvnitř zrovna cítí.“

Logopedie

Logopedie je určena pro děti, které mají nějakým způsobem narušenou komunikační schopnost.

Trápí Vás to, že Vás učitelé "bombardují" a upozorňují na to, že Vaše ratolest špatně mluví? Nebo již navštěvujete logopeda, ale nemá takovou kapacitu, aby se Vašemu dítěti mohl věnovat častěji?
Tak přesně to je ten důvod, proč jsem se rozhodla zaměřit svou práci i na logopedickou činnost

Kromě studia logopedie na vysoké škole mám za sebou i praxi jako školní logopedka a to je můj přínos pro Vás.... nejsem teoretik, ale praktik

Díky spolupráci se mnou můžeme urychlit proces nápravy řeči.
Sice nedojde k zázraku přes noc, ale ten zázrak se při poctivé spolupráci opravdu stane a někdy stačí jen ujít malinký kousek cesty.

 

„Řeč člověka je jako jeho život.“

Doučování

Doučování je určeno zejména dětem na základních školách, ale svou pomoc nabízím i dětem, kteří studují na středních školách nebo je teprve čeká přijímací řízení na střední školu.

Trápí zrovna Vás nebo Vaše dítě nějaké učivo? Nedostává Vaše dítě samé jedničky, ačkoliv by si to přálo? I to můzeme společně zvládnout.

Co, od mé práce pod pojmem doučování, vlastně můžete očekávat? Díky své praxi ve školství, jakožto učitelka, již používám přístupy k dětem takové, které jsou pro ně motivující a zábavné, čímž se učení stává hrou.

 

„Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení.“

Chcete se na sezení objednat?

Prosím o kontaktování buď to emailem na sarka@najdisvoukrasu.cz nebo

a najdeme společný termín!